Bekkenløsning - nyttig informasjon


Nyheter om bekkenløsning

Vi prøver å starte en support-gruppe for kvinner med bekkenløsning. I den forbindelse ville vi sette stor pris på bidrag fra nettopp deg! Vil du være med som en støttespiller for å kunne hjelpe andre kvinner med bekkenløsningsproblemer kan du sende en e-post til Kathrine Jølle Wathne som er ansvarlig for disse sidene!

**********************************************************

Britt Stuge til Australia 

Doktorgradsstipendiat Britt Stuge er invitert som eneste norske foredragsholder til en tverrfaglig verdenskongress med rygg- og bekkensmerter som tema. Hun skal legge fram resultatet av en klinisk kontrollert studie hvor hun har sett på stabiliserende trening av kvinner med bekkenproblemer etter fødsel og Doktorgradsarbeidet regner hun med å levere i begynnelsen av 2005.

Mer på sidene: https://www.fysioterapeuten.no/nettartikler/2004/Stugu til Australia.html og https://www.fysioterapeuten.no/

**********************************************************

Nylig publisert, norsk forskning på bekkenløsning og P-piller – se https://www.biomedcentral.com/1471-2393/4/11

**********************************************************

Kjersti Birkeland Wågsæther er forfatter av bidraget "Kvinner med langvarige bekkenløsningsplager og livskvalitet" på sidene 173-180 i boka "Å leve med kronisk sykdom. En varig kursendring" redigert av Eva Gjengedal og Berit R. Hanestad og utgitt på Cappelen Akademiske i 2001. ISBN 82-02-19656-6

Kjersti Birkeland Wågsæther (https://forskerbasen.no/vis/vis_person.html?id=11565) skrev hovedfagsoppgave i helsefag i 1998 med tittelen: "Livskvalitetskjema WHOQQL-100 : Oversettelse, tilpassing og validering - en studie av friske kvinner og kvinner med bekkenleddsyndrom" ved Det medisinske og det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. 

Les mer om boka: Anmeldelse i Tidsskrift for den norske Lægeforening  05/2002 20. februar: https://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LTS.Vis_Seksjon?vp_SEKS_ID=499129

Eva Haukeland Fredriksen er forfatter av bidraget "Gravid med bekkenløsning - i lykkelige omstendigheter?" på sidene 95-110 i boka "Kvinners ubestemte helseplager" redigert av Kirsti Malterud, utgitt på Pax i 2001. ISBN 82-530-2317-0

Eva Haukeland Fredriksen skrev hovedfagsoppgave i sosiologi i 1999 med tittelen: "Hvilken løsning er bekkenløsning? Om mestring og opplevelse av graviditet og bekkenløsning" ved Universitetet i Bergen (mer om hennes forskning finnes f.eks. på: https://www.barnimagen.com/show.asp?xSideId=311 ).

Les mer om boka: https://kilden.forskningsradet.no/publikasjoner/boker/bokpresentasjoner/malterud.htm

Anmeldelse i Tidsskrift for den norske Lægeforening  05/2002 20. februar  i år:  https://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LTS.Vis_Seksjon?vp_SEKS_ID=498644

**********************************************************

Fra 1. juli 2001 er det gjort to endringer i forskriftene til folketrygdloven som er til gagn for kvinner med bekkenløsningsplager. Vi kan nå få dekket utgifter til fysioterapi - om legen skriver "Bekkenløsning med gangvansker" på rekvisisjonen - i svangerskapet og i inntil 6 måneder fra behandlingen ble påbegynt etter fødsel. For kvinner som får langvarige plager gjelder det nå at de ved "Kronisk bekkenleddsyndrom" får dekket utgifter til fysioterapi "Etter rekvisisjon fra spesialist i  fysikalsk medisin og rehabilitering".  Se loven her: https://www.lovdata.no/for/sf/so/to-20010621-0812-001.html#4

**********************************************************

Fra Utposten nr. 5 i år: https://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htm  ligger følgende artikkel ute på nettet: Korsryggsmerter – en funksjonell forstyrrelse - Aage Indahl intervjuet av Gunnar Strøno
her står om bekkenløsning (litt før midten av artikkelen)

**********************************************************

Bekkenløsningen forsvant med eggstokkene. Veterinær Astrid Berg (36) var invalidisert av bekkenløsning. Jakten på behandling mislyktes, men så stilte hun selv diagnosen: - Dette har med hormoner å gjøre. Erkjennelsen førte til at Astrid Berg fjernet eggstokkene. Den radikale avgjørelsen ga henne helsen tilbake. Plagene forsvant.

Les hele saken her: https://www.dagensmedisin.no/nyheter/VisArtikkel.asp?ArtId=2346 


 "Akupunktur vid bäckensmärta under graviditet" av jordmor Helen Elden på:  https://www.neijing.se/elevarbeten/Akubeh%20vi%20backensmarta%20under%20graviditet.pdf

Oppgaven som er et elevarbeid fra 2000 ved Nei Jing Akademien  - https://www.neijing.se/ som gir akupunkturutdanning i Sverige, ligger ute på nettet i sin helhet.


Interessante linker til andre steder som har med bekkenløsning å gjøre

Landsforening for Kvinner med Bekkenløsningsplager

Forskning om Bekkenløsning - ved Kjersti Wågsæther
Kanskje du kan bistå i hennes forsking - eller du kan få hjelp av henne? Gå inn på siden og se om du kan hjelpe henne!

Solveigs sider om bekkenløsning
Hele hennes familie er en "bekkenløsningsfamilie".

Hei. Har du lest om husmorvikarordningen, LKB og bekkenløsning i Dagsavisen fra 12.03.01?:

Artikkel om bekkenløsning på dansk - i Ugeskrift for Læger

Bok om bekkenløsning

Hit Counter

www.babysite.org